ההגירה היהודית מאירופה לארצות ההגירה, ‭™1942-1840‬ * מקור: ‭Finkelstein, p. 1554 Jacob Lestchinsky, "Jewish Migration, 1840-1956", In: The Jews: Their History, Culture and Religion, edited by Louis‬