בוקרים יהודים בארגנטינה בשנות ה‭20-‬ של המאה ה‭.20-‬ הברון הירש שם לו למטרה להעביר מאות אלפי יהודים מרוסיה לארגנטינה ולהפוך אותם שם לחקלאים