בדיקה רפואית למהגרים יהודים באליס איילנד, ניו-יורק (ראשית המאה ה‭.(20-‬ גל ההגירה לארצות הברית שהחל בשנת 1904 היה הגדול בגלי ההגירה ההגירה ממזרח אירופה לארה"ב