אפיקי חילון בחיי יומיום – מבוא

אפיקי חילון בחיי יומיום – מבוא ישראל ברטל תופעת החילון בחיים היהודיים מתגלה בתמורות שהתרחשו בחיי היחיד והקבוצה , בדרכי ההתנהגות של גברים , נשים , ילדים וילדות , ובזיקות הגומלין בין האדם הבודד למשפחה , לקהילה , למקום המגורים וליחידה הפוליטית . מכלול השינויים שעברו על היהודים כפרטים בתוך קבוצה , ועל היהודים כישות קיבוצית , במהלך מאתיים השנים האחרונות הוא עניינו של המדור העוסק ב"חיי היומיום . " תהליכים פוליטיים , חברתיים וכלכליים שאירעו סביב היהודים עקרו מסורות נושנות , ביטלו מוסדות וארגונים ושינו מנהגים , בגדים ומאכלים . המסגרות החברתיות הקורפורטיביות , שבהן נשמרו דפוסי החיים המסורתיים ( הקהילה , "החברה הקדושה , ( " לא שרדו אל מול כוחה המצמית של המדינה הריכוזית המודרנית . מאז , 1750 השנה שבה הכפיף החוק הפרוסי את הקהילה לפיקוח ממלכתי , בוטל השלטון העצמי היהודי בהדרגה במדינות אירופה ובאגן הים התיכון . השלטון הריכוזי , אם בגילויו האבסולוטיסטי ואם במופעו הדמוקרטי , חדר גם אל תוך התא המשפחתי וערער על קדושת הטקס הדתי ועל הבסיס ההלכתי של חיי האישות . לעתים נקט השלטון אמצעי כפייה לזירוז ביטולן ש...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר