תמורות באורחות החיים

תמורות באורחות החיים בעריכת פרופ' ישראל ברטל מישל אביטבול > גור אלרואי > ישראל ברטל > פאולה היימן דפנה הירש > נתן כהן > אסתר מוצ'בסקי-שנפר > שלום צבר אלי צור > מוקי צור > משה צימרמן > שילה קאופמן וננסי ברי  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר