כרזה אנטישמית המציגה את היהודי כמחלל הגזע הארי. תורת הגזע המודרנית מתפקדת כביטוי נוח ופופולרי להסטת חודה של שנאת ישראל מן המישור הדתי למישור האקזיסטנציאלי (הקיומי)