תעמולת בחירות של מפלגת הסוציאליסטים הציוניים בבחירות מקומיות בפולין ‭1920)‬ בקירוב‭.(‬ יהודים חזרו והצהירו על עצמם כאומה ויצרו (בעיקר במזרח אירופה) תנועות לאומיות יהודיות, ציוניות ואנטי-ציוניות