תחריט מצרפת ‭:(1802)‬ נפוליון מעניק חופש דת לבני כל הדתות. היהודי נראה כאן מחזיק בלוחות הברית. במחיר כניסתם לאומה הצרפתית נדרשו היהודים לוותר על היותם אומה נפרדת