מאפיינים של הזמן היהודי החדש

מאפיינים של הזמן היהודי החדש ירמיהו יובל המודרניות היהודית יצרה מצב היסטורי חדש , בעל מאפיינים משלו . להלן רשימה חלקית : אמנסיפציה פוליטית : השוואת המעמד המשפטי והפוליטי של היהודים לזה של שאר האזרחים , וכניסתם ככאלה לחברה המארחת ; במחיר האמנסיפציה : היהודים חייבים לוותר על שייכותם ל"אומה" שלהם או על מעמדם כעם נפרד ; הפחד והשנאה כלפי היהודים מועתקים לעבר הקטגוריה של 'גזע יהודי ; ' מתרחש בקע בין הדת היהודית ובין העם היהודי , ונשבר הצירוף ההדוק שלהם שנשמר והתחזק במרבית ימי הביניים היהודיים ; אין עוד דגם מחייב יחיד של היות יהודי ; רפורמות בדת וחילון מתרחב מתחרים ביהדות המסורתית והניאואורתודוקסית על הזהות היהודית המשותפת ; מגמה של "השכלה , " או אירופיזציה תרבותית וחינוכית , חודרת לקהילות היהודים המסורתיות ; היהודיות המודרנית נקשרת במעגלי תרבות ( ובאינטרסים פוליטיים ) אחרים , ומתהוות צורות ודרגות שונות של " התבוללות , " כלומר , שילוב וחיתוך של הקיום היהודי עם מעגלי התרבות האלה ; זהות יהודית כפולה , מפולגת או "מקפית" ( כגון אמריקנייהודי או יהודי–צרפתי ) נעשית רווחת , ומעוררת שאלות מבניות ותהי...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר