חשיפת גניזת בית הכנסת בן-עזרא בקהיר (בידי שניאור זלמן שכטר) בשנת 1897 העניקה לחוקרים מקורות ראשוניים בני אלף שנים, שיש בהם כדי להאיר את תולדות עם ישראל בהיקף שלא נודע קודם לכן. בתמונה: שכטר מעיין בכתבי-יד מהגניזה הקהירית שהובאו על ידו לאוניברסיטת קיימברידג' באנגליה