גניזות קהיר – הממצא והתוצאה

אחים לכל דבר . ברשימות הצדקה של הקהילות מתרבות העדויות על נזקקים מארצות המערב , והללו זוכים בחלקם לפי צורכיהם , כעניי העיר . משתגבר הנוכחות של יהודים אירופיים במזרח , במאה ה , 12– ולמרות שהמתחים הנלווים לשינויי מנהג ונוסחי תפילה , הנובעים ממסורות שונות , אינם שוככים , נוטלים בני המערב חלק אפילו בהנהגת הקהילות . ובערים המרכזיות של מצרים וארץ–ישראל , יש כלי קודש , מלמדים ואפילו דיינים בני המערב הנוצרי . ו . הגדרת הזהות הרחבה ביותר – בן אדם , חלק מן החברה האנושית : שייכות זו למין האדם באה לידי ביטוי בחיבורים הגותיים ופרשניים , בדרשות או בסיפורים עממיים , אך לכאורה הסיוג מפני נוכרים , המתבטא בסיסמאות דוגמת "סתם גוי אלם הוא , " מונע הכרה בייחודו של האדם הבודד . "לכאורה , " שכן ביטויים אלה הינם בדרך כלל סיסמה המצוטטת ממקורות קדומים בעת דיון הלכתי . חיי היומיום הביאו יהודים ונוכרים לשותפויות עסקיות ואף לאמון הדדי . הדבר זוכה לביטוי מרשים בצוואות רבות , שבהן מוציאים האדונים עבדים ושפחות לחופש , ולעתים רבות גם אם לא יקבלו עליהם את מנהגי ישראל , כפי שמתחייב לפי ההלכה היהודית . הכרת הפרט בחשיבותו...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר