ארון הקודש בבית כנסת מן המאה ה‭12-‬ בקהיר. הרוב המכריע של היהודים בימי הביניים – במאות השנים שלאחר הכיבושים המוסלמיים הגדולים – ישב בארצות האיסלאם. השלטון המוסלמי ראה ביהודים ובנוצרים "עמי ספר" שחובתו להגן עליהם כבני חסות שפלי דרג. למדיניות זו היו כמה יוצאים מן הכלל (בעיקר בצפון אפריקה ובספרד) במשטרים איסלאמיים קנאים ‭")‬פונדמנטליסטיים‭.("‬