מכתב מהמאה ה‭,12-‬ שתוניס מוזכרת בו כיעד לסחורות שנשלחו מאלכסנדריה. יהודים השתלבו בנתיבי המסחר הבינלאומי בין מזרח לבין מערב ובכלל זה באסיה התיכונה וב"דרך המשי"