קיר מעוטר בסגנון ערבי ‭")‬מודחאר‭("‬ בבית-כנסת יהודי בטולדו (שנבנה תחת השלטון הנוצרי, ונהפך לכנסייה אחרי גירוש היהודים מספרד‭.(‬ ההיסטוריוגרפיה היהודית שמה במרכז את ספרד של "תור הזהב‭;"‬ אבל יש לזכור שבספרד המוסלמית (אל-אנדלוס) ישבו רק חלק מיהודי ארצות האיסלאם; וגם בספרד עצמה, התרבות היהודית הזוהרת היתה נחלתה של אליטה מצומצמת