חיי היהודים בארצות האיסלאם בתקופה המעצבת

חיי היהודים בארצות האיסלאם בתקופה המעצבת מנחם בן–ששון תולדות ישראל בארצות האיסלאם , במאות ה7– עד ה , 14– נכתבות בדרך חדשה זה מאה שנה בזכות נקודות מבט שונות עליהן , ובעיקר בזכות תגליות חדשות של מקורות המאירים תולדות אלו . תקופה זו , שכונתה 'ימי הביניים , ' כינוי שמקובל כי משמעותו ימים של העדר הישגים ושל דעיכה , הנתונים בין תקופות זוהר ופריחה , מצטיירת עתה כתקופה של יצירה מגוונת ורבת פנים בכל תחום מחיי האדם . זו תקופה ברוכה בהישגים חברתיים וכלכליים ומצוינת בהישגים אינטלקטואליים – אלה כאלה היו תוצר של ממשק פורה ונמרץ עם החברה המוסלמית . בחינת המפה הדמוגרפית של הציבור היהודי מלמדת על כך שיותר מ 90 % – של עם ישראל חיו תחת שלטון האיסלאם באותה עת . מכאן נובע , כי מה שהשיגו יהודים באותן הארצות באותה עת היה לנחלת כלל ישראל ולכן ראוי לה שתיקרא התקופה המעצבת בתולדות ישראל , כיוון שתהליכים שהיו נחלת יושבי ארצות האיסלאם עיצבו את שהתרחש בעולם היהודי ומחוצה לו גם בזמנם וגם בתקופות מאוחרות יותר . מספרדו–צנטריות לחברה ים–תיכונית יהודי ארצות האיסלאם זכו לתשומת לב רבה כבר בדורות ראשונים של מחקר מדעי היהד...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר