גירוש יהודי פרנקפורט, ‭,1614‬ תחריט נחושת בן התקופה – יסודות קיום הקהילות היהודיות במערב אירופה החלו להתערער במאה ה‭.14-‬ במקום הסובלנות היחסית והגנת השלטון המרכזי של ימי הביניים המוקדמים בא עידן של גירושים, בין היתר מאנגליה ‭,(1290)‬ צרפת ‭(1306)‬ ומעל לכול – ספרד ‭.(1492)‬