הקיסר היינריך ה‭7-‬ מעניק כתב-זכויות ליהודי רומא, ‭.1312‬ יסוד חייהם (ושרידותם) של היהודים בימי הביניים היה בדוקטרינה הנוצרית האומרת שיש חובה להגן על חייהם ורכושם, אבל יש להחזיקם במצב מושפל, כעדות לטעותם בדחיית ישו; וגם באוטונומיה הקהילתית והשיפוט העצמי שהוענקו להם, כחלק מסדר החברה הביניימית. עם זאת היו הפריווילגיות שלהם תלויות ברצונם ובגחמתם של שליטים ומדי פעם הופרו ברדיפות ובהתעללויות