המיעוט היהודי כחלק של החברה האירופית בימי הביניים

המיעוט היהודי כחלק של החברה האירופית בימי הביניים רם בן–שלום תפיסות חדשות במחקר השיח היהודי–הנוצרי בימי הביניים מנסות לבחון את המיעוט היהודי כחלק אינטגרלי מחברת הרוב הנוצרי , שהתגבשה בתקופה זו במדינות השונות במערב אירופה . בניגוד לתפיסות היסטוריוגרפיות ישנות , שהדגישו במידה מוגזמת את הרדיפות כלפי היהודים ואת הסבל היהודי , מנסה המחקר העדכני לשרטט תמונה מאוזנת יותר של מצב היהודים . מצד אחד , אין להתכחש לגזירות דת , פרעות , עלילות וגירוש , אך מן הצד האחר , אין לסכם בכך תקופה של מאות שנים שבהן חיו יהודים ונוצרים זה לצד זה , והיו שותפים לפעילות כלכלית בערים ובכפרים , לבניית מוסדות חברתיים חדשים בערים המתחדשות ובקהילות , ולקיום שיח אינטלקטואלי פורה לצד ויכוחי דת עזים . מבחינה זו יש מקום להשוות את מצבו של המיעוט היהודי בימי הביניים דווקא לקבוצות מיעוט אחרות , למשל לפגאנים ולתנועות המינות , וכן לקבוצות מדוכאות אחרות בחברה הנוצרית , כגון האיכרים . המחקר מנסה לעמוד גם על האופן שבו התגבשה הזהות היהודית בימי הביניים מתוך הסתכלות על "האחר" ומתוך עיצוב דינמי ומשתנה של הגבולות הדתיים–התרבותיים , ולבח...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר