דיוקנאותיהם של רבן גמליאל ושל רבי אלעזר בהגדה יוונית משנת ‭.1583‬ בשמו של רבן גמליאל קשורה העמדה החדשה והמהפכנית שאפשרה את היהדות הרבנית – "לא בשמים היא" ו"אין משגיחין בבת קול" : הסמכות הדתית אינה עוד בידי ההתגלות הנבואית ואפילו לא בידי האל עצמו, אלא בידי הרבנים שעל פני האדמה