השליח פאולוס מרביץ את עיקרי תורתו בכתב-יד איטלקי מהמאות ה‭.16-15-‬ הנוצרים היוו תחילה זרם בתוך היהדות, שביקש לשנות אותה בכיוון שונה מזה של הפרושים, אך לא הצליחו. ישוע פעל כיהודי בין היהודים, אך פאולוס – שאול מתרסוס – יצר את התורה הקשורה בשמו בדבר היות הבשורה החדשה שלוחה לכל העמים, ורק קבלתה היא היהדות האמיתית.