חורבות בית הכנסת העתיק מסוף המאה ה‭2-‬ לספה"נ בסרדיס תורכיה – רק חלק קטן מהתפוצה היהודית ניתן לייחס לעקירה מאונס, רוב היהודים שחיו מחוץ לארץ-ישראל בתקופת הבית השני היגרו לשם מרצונם