כתובת יוונית עם איור של אריות מבית כנסת יהודי מהמאה ה‭3-‬ לספה"נ ליד טבריה – יהודים ספגו את התרבות היוונית באופנים שונים, ובעיקר באמצעות השפה ודרך המגע היומיומי עם יוונים ועולמם. רבי יהודה הנשיא, עורך המשנה, חי בעיר היהודית-הלניסטית ציפורי, שדמתה ל"פוליס" יוונית, וגם בה היו בנייני יחיד וציבור, כולל בית כנסת, מעוטרים בדמויות אדם וחיה, בציורי אירועים תנ"כיים ובגלגל המזלות.