עמודים מעוטרים בסמלים יהודיים (ובהם המנורה וארבעת המינים) בבית כנסת מהמאה ה‭4-‬ לספה"נ באוסטיה שבאיטליה. היהדות ההלניסטית ביקשה לקשור, בדרגות שונות, את הדת היהודית עם התרבות הכללית של הזמן. התוצאה היתה תרבות יהדות הלניסטית פורחת ומשפיעה (גם על הדת‭,(‬ שהתקיימה בארץ-ישראל ובתפוצות למעלה מחצי אלף שנים. מתנגדיה, אז ואחר כך, הצמידו לה את הביטוי "מתייוונים" במשמעות עוינת.