היהדות ההלניסטית באור אחר

היהדות ההלניסטית באור אחר דניאל שוורץ במשך מאות שנים , מאז ימי אלכסנדר מוקדון ועד לעליית המרכז היהודי בבבל והכיבוש המוסלמי של המזרח , הרוב הגדול של היהודים בעולם חי בתחום התרבות ההלניסטית – התרבות היוונית כפי שהתפתחה במזרח . למפגש זה עם היוונות נודעה השפעה רבה בכל תחומי היצירה היהודית : הספרותית , הלשונית , המחשבתית , הפלסטית וגם ההלכתית , והדיו המשפיעים של המפגש נשמעים גם עד ימינו . ואף על פי כן , בחוגים רבים נתקבל דימוי חד–ממדי של התרבות ההלניסטית , המקופל במשפט "מלכות יוון הרשעה . " דימוי זה ראוי לבדיקה מחדש . בספר ויקרא ( א , ב ) נאמר : "דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם : אדם כי יקריב מכם קרבן לה . "' בפסוק זה קיימת מטוטלת הנעה בין פרטיקולריזם לבין אוניברסליזם , ואת התנועה הזו מסביר מדרש תנאי " ) ספרא ( " כך : '" אדם' – לרבות את הגרים ; 'מכם' – להוציא את המשומדים . " כלומר , כנקודת מוצא אנחנו מהווים קבוצה המכונה "בני ישראל , " אך אפשר להוסיף על קבוצה זו גרים ולגרוע ממנה משומדים . אולם , מכיוון שהקבוצה הבסיסית המכונה "בני ישראל" מוגדרת לפי  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר