הכוהן הגדול בבית המקדש, איור מתוך "ספר יוסיפון" (אמסטרדם ‭.( 1723‬ הכוהן הגדול היה מנהיגה הדתי והמדיני של האומה שייצג לרוב את מפלגת הצדוקים (ולעתים את הנוטים ליהדות הלניסטית‭.(‬ מעמד הכוהנים שלט בעם עד לחורבן הבית וניצחון הזרם הפרושי ביהדות, שהוליך ליצירת היהדות הרבנית כדת שונה מן הדת המקראית, ולהעברת הסמכות לידי הרבנים וחכמי המשנה והתלמוד.