הזרמים והמחלוקות בתקופת הבית השני

הזרמים והמחלוקות בתקופת הבית השני רחל אליאור העולם היהודי בשלהי העת העתיקה היה עולם רבגוני וסוער . התקיימו בו זה לצד זה זרמים שונים בעלי השקפות עולם חברתיות , דתיות ותרבותיות מובחנות , שרישומן הכתוב , המפורש והמרומז , הגיע לידינו . מהות המעבר המורכב מהעולם המקראי , שהתרקם בהוויה היסטורית ובביטוי כתוב במשך כל האלף הראשון לפסה"נ , לעולמם של חכמים , שהיה עולם של תורה שבעל פה , ב150– השנים האחרונות לפסה"נ ובמאות הראשונות לספירה , אינה נהירה בדרך כלל לרבים . יתר על כן ,  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר