זווית חדשה על פרקים בתולדות היהודים

זווית חדשה על פרקים בתולדות היהודים דומה שמשמעותם החברתית והתרבותית המדויקת של המושגים השייכים לתקופת המעבר הזאת , כגון כוהנים , חכמים , חסידים , פרושים , צדוקים ואיסיים , מתייוונים וחשמונאים , מעורפלת וזהות מחבריהם של ספרים כגון ספר בן סירא , ספר חנוך , ספר היובלים , צוואות י"ב אבות השבטים , שירות עולת השבת , מגילת המקדש או מגילות מדבר יהודה , מטושטשת . החיבורים האלה אף זכו לכינויים שיפוטיים או מוטעים , כגון ספרים חיצוניים , חיבורים פסיאודו–אפיגרפיים , אפוקריפיים או חיבורים כיתתיים . ברקע ניצבת כמובן מאליו ההנחה שיש בתקופה הזאת "מרכז" אחד מובחן ומוסכם , ולעומתו "שוליים" כיתתיים שנויים במחלוקת . אפשר לחלוק על זווית הראייה הזאת , להתוות את הרב–קוליות ההיסטורית והתרבותית העולה מהמצאי הספרותי בן התקופה ולנסות להפקיע את תוקפן של החלוקות המקובלות והשיפוטים הרווחים . . 1 ספר מקבים א , שנכתב בין שנות ה20– של המאה ה2– לפסה"נ ובין שנת 100 לפסה"נ , ומספר על עלייתם של החשמונאים לשלטון ועל כיבושיהם וניצחונותיהם של מתתיהו , יהודה , יונתן ושמעון , וספר מקבים ב , המספר על יהודה , נשמרו רק ביוונית בכת...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר