רות המואבייה, ציור של ברוק לאיוש, ‭– 1900‬ חרף האידיאולוגיה, נישואים או יחסי-אישות בין ישראלים-יהודאים לנשים זרות לא היו נדירים למן תקופת ההתנחלות ואילך. רות המואבייה, שדוד המלך היה מצאצאיה, שימשה סמל לכך