שירת נשים אינה זרה לספרות המקרא. סוגים ספרותיים מסוימים, כשירי ניצחון, אכן מסורים לה. בתמונה: שירת מרים, והנשים המחוללות עמה, מתוך "הגדת סארייבו"