להקת הבלט של רינה ניקובה בריקוד "יעקב ורחל" ‭.(1945)‬ ניכוס העבר העברי הקדמון היה לציר מרכזי בתרבות העברית החדשה הנוצרת בארץ