"חידוני תנ"ך" משמשים עדות לפופולריות של התנ"ך בחיי הארץ בעשורים הראשונים למדינה (וגם לארגונה בידי המנהיגות‭.(‬ בתמונה: עמוס חכם מקבל את הפרס על זכייתו בחידון התנ"ך הראשון שנערך בירושלים בשנת 1958 בנוכחות ראשי המדינה