בתמונה: בן-גוריון במפגש חגיגי של חוג התנ"ך שהיה מתכנס בביתו. אחרי הקמת המדינה התחיל דוד בן-גוריון להתבטא בסגנון חדש המשלב מטבעות לשון ומליצות תנ"כיות, מתוך הנגדה בין הארץ לגולה, והעלה את התנ"ך למעמד של טקסט קאנוני, היסוד הרוחני של חיי האומה החדשה