קבוצת מורים מירושלים ומתל-אביב בשיט על הירדן ‭– (1912)‬ רבים מאנשי העלייה השנייה ראו בתנ"ך מערכת ערכית המונחית בידי רעיונות של צדק, מקור שממנו ספג הנוער היהודי את חזון העתיד של האדם, ובסיורים בארץ ראו אחת הדרכים להפנמת רעיונות התנ"ך