כרזה ציונית של ז'אק שנאבל ‭:(1928)‬ הרצל מוקף בתמונות אידיליות של איכרים מימי התנ"ך. הציונות אימצה את התנ"ך אל לבה כסיפור יצירתה של אומה, תולדות תפארתה בימי קדם