תצלום אוויר של חפירות מגידו. האם בביקורת המדעית יש כדי לבטל את המיתוס כמרכיב של זיכרון קיבוצי או לאומי? עד כמה היא רלוונטית לגבי מיתוסים מרכזיים שחדרו לעיצוב הזיכרון הקובע זהות?