מבט כללי על חפירות חצור – עדויות ארכיאולוגיות מאפשרות לבחון את המסורת המקראית, ודומה שכיבוש הארץ, כפי שתואר במקרא, אינו מקבל אישוש חיצוני מן המחקר. בכל מקרה, עצם העמדת הטקסט המקודש לביקורת השכל וממצאי הניסיון מציינת חילון בסיסי של הגישה אליו