המקרא באור הארכיאולוגיה

המקרא באור הארכיאולוגיה נדב נאמן קווי המתאר של תולדות עם ישראל במקרא ההיסטוריה המקראית מתייחדת בכך שהאל הוא גיבורה הראשי והוא הכוח המניע אותה והעומד מאחורי השתלשלות המאורעות . לפי התפיסה המקראית צמח עם ישראל בגלל בחירה אלוהית וכל שלב בתולדותיו קשור קשר בל יינתק במעורבותו של האל הבוחר . קיים אמנם הבדל בין תיאור השלבים הראשונים בתולדות עם ישראל , עד לכיבוש הארץ וההתנחלות בה , שאז האל הוא הכוח המניע הבלעדי , היוזם והדוחף למען המטרה שאותה קבע , לבין השלבים שלאחר מכן , שאז האל מגיב במידה רבה על הנעשה והמאורעות מתפתחים בקצב 'אנושי' יותר . אבל בכל השלבים מוצג האל כגורם הקובע את אופן השתלשלות המאורעות ולא ניתן להפריד את ההיסטוריוגרפיה המקראית מגיבורה הראשי ומהכוח המפעיל אותה .  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר