בחוג למקרא של האוניברסיטה העברית, ‭– 1951‬ בשיח החילוני משקף המקרא עולם של דעות שונות ואף סותרות, המקיימות ביניהן דיאלוג פנימי ואף פולמוס