כתב-יד של פירוש לספר יהושע של יחזקאל קויפמן. קויפמן קיבל ופיתח את הגישה הביקורתית למקרא, אבל חלק על הנחות מיוחדות של אסכולת ולהאוזן. הוא הסכים שמעמד הר-סיני לא היה מאורע היסטורי ממשי, אבל סבר שאמונת הייחוד היא תופעה קדומה, תוצר הגניוס של עם ישראל