חלק ממהפכת התנ"ך היה לימוד התנ"ך במערכת החינוך העברי כמקצוע ראשי, ולא בגישה דתית מחייבת. בגימנסיה "הרצליה" פרץ ויכוח סביב המורה לתנ"ך בן-ציון מוסינזון (במרכז התמונה משנת 1910 עם חברי הנהלת הגימנסיה) שהנהיג את הוראת התנ"ך לפי שיטת ביקורת המקרא בגרסת ולהאוזן