דף הפתיחה ל"מאמר תיאולוגי-מדיני" של ברוך שפינוזה. לשיטתו, אין לתורה מקור אלוהי והיא פרי גורמים שכולם טבעיים, מן העולם הזה. חוקי התורה הם חוקי האדם וחוקי האלוהים הם רק חוקי הטבע