היהדות החילונית וביקורת המקרא

מעוררי מחלוקת , הם לא נדחו כלאחר יד . ( מאמרו המחקרי הראשון של מוריס על הפליטים הפלסטיניים הודפס בכתב העת Studies in Zionism של אוניברסיטת תל–אביב הנוקט עמדות של אמצע הדרך ( . רק שאלה של זמן היתה אפוא השאלה מתי תחדל ההיסטוריה ה"חדשה" להיות חדשה , טיעוניה ייבחנו לגופם , יידחו או יתקבלו בידי חוקרים אחרים , וייכללו בזרם המרכזי של השיח ההיסטורי ככל שייחשבו לבעלי ערך . שנית , היסטוריונים באוניברסיטאות ישראליות מודעים היטב להתפתחויות המתרחשות בתחום חקר ההיסטוריה במערב . הם מעודכנים בחידושים המקצועיים בתחומי ההיסטוריה החברתית , המגדרית ובייחוד התרבותית , ולפעמים אף משמשים להם חלוצים . בראשית המאה ה21– השילה מעליה כתיבת ההיסטוריה הישראלית את סדר היום השמרני והאידיאולוגי שלה , והיסטוריונים של היישוב ושל מדינת ישראל החלו להדביק את עמיתיהם בתחומים אחרים , ואף כי עיקר הכתיבה ההיסטורית על ישראל עודנה פוליטית , דיפלומטית וצבאית , עולה גל חדש של כתיבה על הצטלבותם של גורמים מעמדיים , מגדריים , אתניים וגזעיים בבנייתה של מדינת ישראל . שלישית , כתיבת ההיסטוריה החלה להיות מושפעת במידה ניכרת מן הסוציולוגים...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר