המקרא במבט מודרני

המקרא במבט מודרני ישראל נאחזנו בשתי ידינו ובצפרנינו בתנ"ך . " היו , אמנם , מי שראו בתופעה הזאת ריאקציה , או ניסיון להחיות הוויה קדומה . הסופר יוסף חיים ברנר ( ר' מדור ההגות היהודית המודרנית , ( לדוגמה , טען כי התנ"ך מגלם את "הרוח העברי העתיק" ו"היהדות הביבלית" רחוקה מאוד מהיהדות המודרנית , אבל זו היתה דעת מעטים . תהיה זו , אולי , הפרזה לטעון שבלי מהפכת התנ"ך לא היו היהדות הלאומית–החילונית והתרבות העברית באות לעולם ; שכן , טענה כזאת ממעיטה מהתוכן המודרני שלהן ומההשפעה הגדולה שהיתה לתרבות המערב עליהן . נכון גם שבעניינים רבים שימש התנ"ך לצרכים רטוריים וסימבוליים , ורעיונות מודרניים מובהקים 'ה 3 סו ' 3 כרעיונות מקראיים . למרות זאת באידיאולוגיה הציונית ובחברה היהודית בארץ–ישראל היה לתנ"ך כספר מכונן תפקיד מכריע בעל שני ממדים : הוא היה יסוד לרובד הרומנטי , הרסטורטיבי והמשיחי ובד בבד גם יסוד למודרניות ולחילוניות . מהפכת התנ"ך הזאת התרחשה בעת ובעונה אחת עם מהפכה אינטלקטואלית בעולם הנוצרי : הופעת מחקר ( מדע ) המקרא המודרני , שנעשה במהלך המאה ה19– לדוגמה מחקרית שלטת . המחקר הזה ערער על התפיסה המס...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר