פליטים ערביים עוזבים את עין מאהל ‭.(1948)‬ אצל היסטוריון כבני מוריס ניתן למצוא תיאור מתועד של גירוש הערבים הפלסטינים במלחמת העצמאות (כסיבה מרכזית ליצירת בעיית הפליטים) ועם זאת עמדה ציונית וטיעון שהגירושים היו חיוניים להקמתה של מדינת ישראל