שיירה של ערבים הנוטשים את טבריה ‭– (1948)‬ ה"היסטוריונים החדשים" יצאו נגד התיאור הציוני השגור של מלחמת העצמאות, תיעדו פעולות של גירוש ערבים וביקרו את הדימוי של "מעטים מול רבים‭."‬ חלקם נטה להציג את הנהגת היישוב היהודי כבעלת שאיפות להתפשטות טריטוריאלית