עדות לעניין הרב שהיה לציבור בארץ בארכיאולוגיה משמשת ההשתתפות הרבה בכנסים המוקדשים לה. בתמונה: קהל מאזינים להרצאתו של נלסון גליק באוניברסיטה העברית