צילום אווירי של מצדה – חפירות אינטנסיביות בעלות משמעות לאומית וציונית, להצדקת ההיאחזות בארץ, הרחיבו מאוד את הארכיאולוגיה של ארץ-ישראל