חפירות ליד "קשת רובינסון" בעיר העתיקה בירושלים – התנ"ך חדל להיות עד יחיד הן להיסטוריה שלו עצמו והן להיסטוריה שהוא מספר עליה