גרשום שלום, בהרצאה באוניברסיטה העברית בשנת ‭.1952‬ שלום, מראשי "אסכולת ירושלים‭,"‬ יצר את המחקר המודרני של המיסטיקה היהודית (הקבלה) כחלק מתפיסתו את ההיסטוריה המשתנית והפלורליסטית של התרבות היהודית