עורכיו של כתב העת "ציון‭,"‬ אנשי המכון למדעי היהדות באוניברסיטה העברית, ביקשו, יחד עם המצוינות המחקרית, ליצור נרטיב היסטורי לאומי חדש